Gratis tijd voor iedereen

Op 31 oktober 2010, een dag met 25 uur, is de derde dichtbundel van Alexis de Roode gelanceerd: Gratis tijd voor iedereen. In deze bundel probeert de dichter de ongrijpbare tijd op poëtische wijze in goede banen te leiden. Het ISBN-nummer van Gratis tijd voor iedereen is 978 90 575 9422 9. 

Bestel de bundel hier

Recensies

Guus Middag over Gratis tijd voor iedereen, NRC Handelsblad:

“Alexis de Roode is een dichter die ik graag lees: veelzijdig, muzikaal, helder, serieus en toch licht van toon.”

Guus Middag is enthousiast over de bundel, die hij voor de boekenbijlage bij de feestdagen in zijn boekentop-3 van 2010 zette. “De gedachtengang is goed te volgen, de zinnen zijn helder en eenvoudig, de toon is licht en analytisch. Het effect zit in de opeenvolging, het aandraaien van de klemmen, het langzaam doordringen van het besef dat er geen ontsnapping mogelijk is: het gevoel eeuwig opgesloten te zitten in een zandloper. Of een verlaten koekoeksjong te zijn in het grote lege bos.” En: “Zo gaat het vaak bij De Roode: de melancholie wordt overwonnen in en door de vorm – zoals in alle goede poëzie. Veel van de gedichten van De Roode hebben een lichte, zingbare structuur, met soepele, ritmische zinnen en snelle overgangen. Martinus Nijhoff is een naam waar ik af en toe aan moest denken. En Dèr Mouw, vanwege de intieme toon, en het gemak waarmee allerlei nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten worden verwerkt. En Willem Jan Otten, om de religieuze inslag. En Ingmar Heytze, om de veelzijdigheid. Hier wordt op allerlei manieren gezocht naar het antwoord op een van de belangrijkste vragen die een mens zich kan stellen: wat is tijd?”

Jurren van den Berg, Tzum

Op 10 november jl is de eerste recensie van Gratis tijd voor iedereen verschenen in Tzum. Recensent Jurre van den Berg is niet enthousiast, maar ook niet afwijzend. Hij spreekt van een “Naïeve, maar aandoenlijke melancholie”. En “De Roode bedient zich bewust en consistent van een heldere, lichte toon die je niet vaak aantreft in het poëtisch landschap”. “Je moet er van houden”, besluit Van den Berg.

Ingmar Heytze, AD/Utrechts Nieuwsblad

Op 5 november stond een column van Ingmar Heytze in AD/Utrechts Nieuwsblad naar aanleiding van het verschijnen van Gratis tijd voor iedereen. Heytze vertelt hierin over de totstandkoming van de coverfoto van de bundel. Een prachtige foto van Anouk Prins siert het artikel. Over de bundel zegt Heytze: “Het is een wondermooie, toegankelijke dichtbundel die je in een uur kunt lezen en daarna een leven lang herlezen”.

Els van Geene – Biblion

“De Roode (1970) lokt de lezer met een prerafaëlitische omslagfoto van zijn hand: een elfachtig meisje troont in ’n bos tussen koekoeksklokken, die ietwat kitschige instrumenten om de tijd te meten. Twee van zijn thema’s krijgen daarmee gestalte. De dichter voelt zich niet thuis in deze digitale wereld, waarin de snelle kloktijd ultiem is en bezinning miniem. Dat maakt hem gevoelig voor de verstilde kloostersfeer, voor het wonderlijke ritme van de seizoenen en voor dat van dag en nacht. Verder dient een mens z.i. zijn eigen sprookje te scheppen om de enorme leegte te bezweren. Want niet alleen het liefelijke, ook het gruwelsprookje à la Grimm is nooit ver: absurdistische voorvallen en zoals gezegd het bestaan op zichzelf, dat meer dan eens beangstigt. Maar bij Alexis de Roode licht steeds het vertrouwen op dat alles goed zal komen. En dat maakt hij, ook formeel, op geheel eigen wijze waar: zangerig, dankzij onnadrukkelijke (klinker-) rijmen. Met “Gratis tijd voor iedereen” continueert de dichter de verwonderde blik van zijn debuutbundel “Geef mij een wonder”.”