Bibliografie

 Dichtbundels:

 • Geef mij een wonder, Uitgeverij Podium, november 2005, ISBN 90 5759 2371
 • Stad en Land, Uitgeverij Podium, maart 2008, ISBN 978 90 5759 0597
 • Gratis tijd voor iedereen, Uitgeverij Podium, oktober 2010, ISBN 978 90 5759 4229
 • Een steen openvouwen, Uitgeverij Podium, maart 2017, ISBN 978 90 5759 8517

Andere boeken:

 • Ik proef iets wat bedorven is – hekeldichten (bloemlezing), Uitgeverij Passage, maart 2016, ISBN 978 90 5452 3031
 • Een al te open huis, Herman Smith, Uitgeverij Altamira, 2012, ISBN 978 94 0130 0346

Vertalingen:

 • Engels: Poetry International, 10 gedichten, vertaling door Donald Gardner. Zie hier (scroll naar beneden voor gedichten).
 • Pools: Literair Tijdschrift Dworzec Wschodni, editie Ikona, 2 gedichten, vertaling door Aleksy Schubert. Zie hier (pagina 171-177).
 • Frans: Poésie néerlandaise contemporaine, Franse bloemlezing van Nederlandse dichters, 7 gedichten, vertaling door Paul Gellings, Le Castor Astral, Parijs.
 • Duits: Literair tijdschrift die horen, nr 263, 3e kwartaal 2016, 4 gedichten, vertaling door Stefan Wieczorek, Wallstein Verlag, Göttingen.

Bibliofiele uitgaven:

 • Hortus Conclusus – een omsloten tuin, speciale uitgave met gedichten en kunstwerken van 12 Utrechtse dichters en 9 Utrechtse kunstenaars, Uitgeverij Magonia, 2016, 350 genummerde ex.
 • Stadsoogst, gedichten van Ruben van Gogh, Ingmar Heytze en Alexis de Roode bij pure destillaten van Bastiaan Staffhorst, met illustraties van Agnes Loonstra.
 • De twaalf doden, bibliofiele rijmprent, loodgezet en gedrukt door Roosje de Keijser, Utrecht, 2015. 4 ex. hc., 10 ex. op handgeschept wit papier, 100 ex. op zwaar lichtgeel papier (50 ex. zijn vernietigd).
 • Gedichten voor Gerrit Komrij, meerdere dichters, Uitgeverij Het Tillenbeest, 2014 (‘Zonder woorden’, niet elders gepubliceerd), 200 ex. waarvan 50 hc.
 • Teruggezongen – in memoriam Guillaume van der Graft, meerdere dichters, Atalanta Pers, 2013 (‘Aanraking’, niet elders gepubliceerd), 110 ex.
 • Serenade voor Slauerhoff, Utrechts Stadsdichtersgilde, bibliofiele uitgave door Hinderickx en Winderickx, Utrecht, 2012 (‘Van de overkant’, niet elders gepubliceerd), 111 ex.
 • Wacht op mij met stof, vertaling van een gedicht van Liu Xiaobo, uitgegeven door Grafisch Werkcentrum Amsterdam, 20 maart 2012, 65 ex.
 • Bel Esprit, Utrechts Stadsdichtersgilde, bibliofiele uitgave door Hinderickx en Winderickx, Utrecht, november 2009 (‘Zélide’, niet elders gepubliceerd), 110 ex.
 • Nijhoff-variaties, Utrechts Stadsdichtersgilde, bibliofiele uitgave door Hinderickx en Winderickx, Utrecht, mei 2009 (‘De geliefde’, niet elders gepubliceerd), 111 ex.

Losse gedichten in bloemlezingen en andere uitgaven:

 1. Het beste uit 40 jaar PLINT – gedichten voor elke dag, Uitgeverij Plint, 2020 (‘Dag liefje’ uit Geef mij een wonder)
 2. De aarde nu – Gedichten over klimaatverandering, Opwenteling, 2019 (‘Schepping, week 2’ uit Een steen openvouwen)
 3. Ik wou dat ik een vogel was – een natuurgedicht voor elke dag van het jaar, Uitgeverij Ploegsma, 2019 (‘Winter’ uit Gratis tijd voor iedereen).
 4. Poésie néerlandaise contemporaine, Franse bloemlezing van Nederlandse dichters, Le Castor Astral, Parijs, 2019
 5. Dichterbijen / Poet Bees – Carol Ann Duffy in Utrecht, Het Literatuurhuis, 2017, ‘Zijn terugkomst’ (niet elders verschenen).
 6. Voer – vaart maken met de voedseltransitie, Sandra van Kampen en Youetta Visser, Uitgeverij Jan van Arkel, 2017 (‘Schepping, week 2’ uit Een steen openvouwen).
 7. Stad van zachte idioten – verhalen uit Utrecht, verzameld door Ronald Giphart, Thomas Rap, 2017 (‘Singeljaar’ uit Die keten ben je kwijt en ‘De laatste dag’ uit Utrechgedicht).
 8. De Nederlandse Poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, verzameld door Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus, 2017 (‘Gedicht voor je ogen’ uit Stad en Land).
 9. Amelisweerd Agenda 2017, BRNK., 2016 (‘Mordor’, niet eerder verschenen).
 10. Mag ik je omarmen – Nederlandstalige poëzie en compassie, Uitgeverij Ten Have, 2016 (‘Berceuse’ uit Geef mij een wonder).
 11. Dichters uit de bundel – De moderne Nederlandstalige poëzie in 400 gedichten, verzameld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens, Marmer, 2016, ‘De lege landen’ en ‘Ode aan Lidl’ uit Stad en Land.
 12. Zal ik nog een eindje met je meelopen – de mooiste gedichten over wandelen, Rainbow Essentials, 2016, ‘In het laatste licht geschreven’ en ‘Leve de natuur’ uit Stad en Land.
 13. Olijven moet je leren lezen, Ellen Deckwitz, Atlas Contact, 2016, ‘De lege landen’ uit Geef mij een wonder.
 14. Trouwboekje Gemeente Utrecht, Gemeente Utrecht, 2016, ‘Trouwboekje’, niet elders gepubliceerd.
 15. Utrecht, hart van fietsend Nederland, Kosmos Uitgevers, 2016, ‘Van vlinder tot valk’, niet eerder gepubliceerd.
 16. Feest, Bekking & Blitz Uitgevers, 2016, ‘Voorjaar’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 17. Van Oorschot Poëziekalender 2016, ‘Het recht op traagheid’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 18. Nieuw Groot Verzenboek, 18e editie, door Jozef Deleu, Lannoo/Podium, 2015 (‘Berceuse’ uit Geef mij een wonder).
 19. Schaduwpeloton – fiets je eigen Tour d’Utrecht in 13 gedichten, Utrechts Stadsdichtersgilde, Uitgeverij Magonia, 2015, ‘Bloeyendael’, niet eerder gepubliceerd.
 20. Voorleesgedichten uit De Sandwich, Jacques Klöters, 2015, ‘Berceuse’ uit Geef mij een wonder, ‘Billboard’ uit Stad en Land, ‘De geliefde’ uit Nijhoff-variaties.
 21. Poëzie voor vrouwen, Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens, Marmer, 2015, ‘Pijnloze metamorfosen’ uit Stad en Land.
 22. Stadscitaten, twee kwatrijnen van Guillaume van der Graft en Alexis de Roode als geschenk aan de stad, van Leefbaar Utrecht, dat zichzelf in 2014 ophief.
 23. Terrible Beauty – Barre schoonheid, Het Utrechts Stadsdichtersgilde, Uitgeverij IJzer, 2015, ‘Demonologie van het dagelijks leven’, niet eerder gepubliceerd.
 24. De veertig van Heytze, Uitgeverij Podium, 2014, (‘Dag liefje’ uit Geef mij een wonder).
 25. Mag ik je aandacht – Nederlandstalige poëzie voor mindfulness, Anne Speckens & Saskia van Leendert, Uitgeverij Ten Have, 2014 (‘Het recht op traagheid’ uit Gratis tijd voor iedereen)
 26. Schroot – Hans Wap, lino’s en 30 dichters, De Weideblik, 2014, (‘Hondsdagen’ uit Gratis tijd voor iedereen‘)
 27. Avier, de gedichten van 2014, Uitgeefhuis De Manke God, 2014, ‘soms heb ik de doodsogen’, niet eerder gepubliceerd.
 28. Wil je me a.u.b. even heel stevig vasthouden, gelegenheidsuitgave LPB-congres, (‘Burgerinitiatief Vredenborg’, niet elders gepubliceerd).
 29. Niets te verbergen – Alles te verbergen, Poëziecentrum Gent, 2014, ‘Kantelkind’, niet eerder gepubliceerd.
 30. Kijk maar wat je ermee doet, Uitgeverij Podium, 2013, bij vertrek Harminke Medendorp, ‘Vertrek’, niet elders gepubliceerd.
 31. Waarom ben je niet bij mij, gekozen door Arie Boomsma, Prometheus, 2013 (‘Het mag niet, maar het moet’ uit Geef mij een wonder).
 32. Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, ‘Verhoor mij als ik roep tot u’ (psalmbewerking van Psalm 4).
 33. Tussen hemel en aarde, Gerrit Komrij, 2013, ‘Mechaniek’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 34. Daar begint de poëzie, de 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd, Van Gennep, 2013, (‘Corresponderend gedrag’ en ‘De stille tocht van Maraboet’, niet eerder gepubliceerd)
 35. Het Utrechts Dichtersgilde gaat dwars door de stad, Uitgeverij De Contrabas, 2013, ‘Vakbeursvak’, ‘Sandrabra’, ‘Sprookjesbos’, ‘Winterzonnewende’, niet eerder gepubliceerd.
 36. Dichter bij de dag, bloemlezing uit drie jaar Radio 1, 2012, ‘Schaalvergroting’, ‘Gezond slank met dokter Frank’, ‘Vangdag’, ‘Wisselend weer’, niet elders gepubliceerd.
 37. Winnaars! De mooiste sportgedichten, Rainbow Essentials, 2012.
 38. Hemelse gedichten, KRO, ‘De eerste dag’ uit Gratis tijd voor iedereen, 2012.
 39. Nexus – Poëzie van het leven, 2012-62, Nexus Instituut, ‘Mechaniek’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 40. De Nederlandstalige poëzie in pocketformaat, Compaan Uitgevers, 2012, ‘?’ uit ‘?’.
 41. De 100 beste gedichten – VSB Poëzieprijs 2012, Uitgeverij Arbeiderspers, 2012, ‘Arrangement Cleopatra’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 42. Een al te open huis, Herman Smith, Uitgeverij Altamira, 2012 (tekstbewerking).
 43. Mijn Poëziekalender, Gerrit Komrij, Van Gennep, 2012, ‘ Interieur’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 44. Hoofdletter zin punt, Dichters in de Prinsentuin, 2012, ‘Iris’, niet elders gepubliceerd.
 45. Langs berg en dal – verhalen als geschenken, Het Nut voorbij, 2011, ‘Maak nog een reis, Cecilia’, niet elders gepubliceerd.
 46. Harmoniepark, La Luna (CD), 2011, liedbewerking van ‘Voorjaar’ uit Stad en Land.
 47. De vier jaargetijden, Rainbow Essential, Uitgeverij Maarten Muntinga, 2011, ‘Singel’ uit Stad en Land.
 48. Dichter aan Huis 2011, Stichting Dichter aan Huis, 2011, ‘Een zingen’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 49. Met dat hoofd gebeurt nog eens wat, gekozen door Arie Boomsma, Prometheus, 2011, ‘Finish’ uit Geef mij een wonder.
 50. Dagkalender van de Poëzie 2010, Uitgeverij Meulenhoff, ‘Uitzicht op Holland’ uit Stad en Land.
 51. De onbestemmelingen, Uitgeverij Kontrast, 2010, ‘Er moet iets zijn wat loopt’ (niet elders gepubliceerd).
 52. Dansen op de maat van het ogenblik, Turing Gedichtenwedstrijd, Uitgeverij Augustus, 2010, ‘Feest’, niet elders gepubliceerd.
 53. Sinterklaas, de mooiste sinterklaasgedichten uit de Nederlandstalige literatuur, Rainbow Essentials, 2009, (‘Danklied’, niet elders gepubliceerd).
 54. Elke dag … Dichter bij de Dag, de 50 beste gedichten uit een jaar lang nieuwspoëzie, Uitgeverij Brandaan, 2009, ‘Koninginnedag 2009’, niet eerder gepubliceerd.
 55. Groot Verzenboek, 14e editie, door Jozef Deleu, Lannoo/Podium, september 2009 (‘Berceuse’ uit Geef mij een wonder).
 56. Het Utrechtse Dichtersgilde, Uitgeverij De Contrabas, 2009. (‘De lege landen’ uit Geef mij een wonder, ‘Voorjaar’ en ‘Kraai in winterlandschap’ uit Stad en Land, ‘Op een dag’, niet elders gepubliceerd.)
 57. Ik ben een bijl, gekozen door Erik Jan Harmens, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, 2009, ‘Billboard’ uit Stad en Land.
 58. Dicht! De beste poëzie, slamdichters en rapteksten, Rainbow Pockets, 2009 (‘De lege landen’ uit Geef mij een wonder).
 59. Savannah’s Silver Stories, Stichting De Luister, 2009, ‘The Eden Project’, niet eerder gepubliceerd.
 60. Gedichten voor dode dieren, boek met DVD, Holland Harbour, 2009, ‘Voor al wat onzichtbaar sterft’, niet eerder gepubliceerd.
 61. Blauwe Boeddha – dichters voor Tibet, De Witte Uitgeverij, 2009, ‘Boodschap uit nergens’, niet elders gepubliceerd.
 62. Kluun presenteert: het beste van NightWriters Part II, Uitgeverij Podium, 2009. ‘Ode aan Lidl’ uit Stad en Land.
 63. Meesterwerk, Uitgeverij Passage, samenstelling Daniel Dee, 2009 (‘Uitzicht op Holland’ uit Stad en Land).
 64. Dichter aan huis 2009, Stichting Dichter aan Huis, 2009, (‘Architectonisch sprookje’ uit Stad en Land).
 65. Kinderen van de Wereld, Unicef Nederland, 2008, (‘Kijk’, niet elders gepubliceerd).
 66. Vriendschap. Gedichten voor vrienden, Rainbow Essentials, 2008 (‘Leve de natuur’ uit Stad en Land).
 67. Verliefd verloofd getrouwd, Rainbow Essentials, 2008 (‘Fontein’ uit Geef mij een wonder).
 68. De kokende dichter, Ingmar Heytze en Strengholt United Media, nov 2008, ‘Springhond’ uit Stad en Land.
 69. Poëzie in het park, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, samenstelling Patrick Roubroeks en Thomas Mohlmann, 1 juni 2008 (‘Het park en de dichter’, elders niet gepubliceerd).
 70. Wees niet wreed, Nijgh & Van Ditmar, 2008 (‘Koning’, elders niet gepubliceerd).
 71. Leef je laatste nacht! – 28e Nacht van de Poëzie, Vredenburg Utrecht, 27 september 2008 (‘Dieper’, elders niet gepubliceerd).
 72. 27e Nacht van de Poëzie, Vredenburg Utrecht, 2007 (‘Rozenkrans’ uit Stad en Land – vroege versie).
 73. Dagkalender van de Poëzie 2007 , Uitgeverij Meulenhoff, ‘De lege landen’ uit Geef mij een wonder.
 74. Vers verpakt, een bloemlezing uit vijf jaar Onbedrf’lijk Vers, Stichting Onbederf’lijk Vers, 2007, ‘Dag liefje’ uit Geef mij een wonder.
 75. Maar wat is dan liefde?, BnM Uitgevers, 2007, ‘Fontein’ uit Geef mij een wonder.
 76. In een blauwgeruite kiel – Dichters over Michiel de Ruyter, BnM Uitgevers, maart 2007 (‘Michiel de Ruyter, 4 december 2006’, niet elders gepubliceerd).
 77. Dichter aan Huis 2007, Stichting Dichter aan huis, 2007, ‘?’ uit Geef mij een wonder
 78. Die keten ben je kwijt, Gemeente Utrecht, 2007, ‘Singeljaar’, vroege versie van ‘Singel’ uit Gratis tijd voor iedereen.
 79. Gedichten voor het hart, troostende woorden uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie, Rainbow Essentials, december 2006 (‘In de tuin’ uit Geef mij een wonder).
 80. Kastanjegedichten – dichters op de bres voor de paardenkastanje, Uitgeverij Passage, Groningen, 2006 ‘Stigmata’, niet elders gepubliceerd.
 81. 25 jaar Nederlandstalige poëzie 1980-2005 in 666 en een stuk of wat gedichten, door Chrétien Breukers, BnM Uitgevers, 2006 (‘Meneer Van Dale wacht op antwoord’, ‘Besluit’ en ‘Winterslaap’ uit Geef mij een wonder).
 82. Zwarte Kraai, Crossing Border/Kunstgebouw, 2005 (‘Voor een oude vogel’, elders niet gepubliceerd)

Publicaties in literaire tijdschriften:

 • Ballustrada 32-1/2, Stichting Zeeuws Licht, 2018, ‘De stad’ (eerder in Stad en Land).
 • Poëziekrant 2017-1, Poëziecentrum Gent, ‘Vrijdagavond’ en ‘Dinsdag’ (eerdere versies van gedichten uit Een steen openvouwen) ,’Donderdagochtend’ en ‘Oude vogel liefde zit weer te krijsen in mijn hoofd’ (niet elders gepubliceerd).
 • Hollands Maandblad 2016-10, Uitgeverij Podium i.s.m. St. Hollands Maandblad, (‘Het komt’, ‘Speeldoos’, ‘Politeia’, ‘Het nieuwe land’).
 • Liter, nr 83, 2016, ‘Drie gedaanten van het kwaad’, niet eerder gepubliceerd.
 • die horen – Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik (61. Jahrgang/Ausgabe 263), samengesteld door Stefan Wieczorek, Wallstein Verlag, 2016, ‘Singelgracht’ uit Gratis tijd voor iedereen, ‘Wiegenlied’ en ‘Hohlland’ uit Geef mij een wonder, ‘Wundermaschine’ uit Stad en Land.
 • Liter, nr 82, 2016, ‘Aan Paul van Ostayen’, niet elders gepubliceerd.
 • Ergo, Herfst 2012, ‘Perseïden’, niet elders gepubliceerd.
 • Hollands Maandblad 2010-8/9, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, (‘Van jou’, ‘Kom dan, genadig’, ‘Vooral de bomen’, niet eerder gepubliceerd)
 • EISNER, 2010-5, Uitgeverij Podium, samenwerking met tekenaar Chiel te Bokkel, (‘Arrangement Cleopatra’ uit Gratis tijd voor iedereen).
 • Hollands Maandblad 2009-2, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, nov 2009
  (‘Ego flos’, ‘Gedicht voor een blinde’, ‘Lichtjes op zee’, niet eerder gepubliceerd).
 • Het Liegend Konijn, Uitgeverij Halewyck, oktober 2009 (Dierkunde, tien gedichten).
 • Hollands Maandblad 2007-6/7, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, juli 2007 (‘Lied van het madeliefje voor de zon’, ‘Gedrang aan de wering’ – elders niet gepubliceerd, ‘Gedicht voor je ogen’ uit Stad en Land).
 • Hollands Maandblad 2006-12, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, dec 2006 (‘Laatste woorden’, niet eerder gepubliceerd).
 • PLEBS 3-1, Tijdschrift Plebs (België), 2006 (‘Mijn strijd’, ‘Springgewicht’, ‘Bij een ebonieten telefoon’, ‘De wetenschapper’, niet eerder gepubliceerd).
 • Hollands Maandblad 2006-6/7, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, juli 2006 (‘Schijnwezen’ en ‘Onzichtbare landen’ – vroege versie van ‘Zon’ en ‘De profundis’ uit Stad en Land).
 • Awater Zomer 2006, Stichting Poëzieclub, 2006 (‘Beeld in genade ontvangen’, ‘Indachtig G. Reve’, ‘Een nieuwe dag’, Zo zijn zij alle’, niet eerder gepubliceerd).
 • Hollands Maandblad 2006-5, Nieuw Amsterdam i.s.m. St. Hollands Maandblad, mei 2006 (‘Pijnloze metamorfosen’ uit Stad en Land – vroege versie).
 • De Tweede Ronde – winter 2004, Uitgeverij G.A. van Oorschot, 2004 (‘Uren’ uit Geef mij een wonder Ð vroege versie).